آدرس: استان مرکزی، اراک، کیلومتر 5 جاده خمین، پارک علم و فناوری استان مرکزی، بلوک c، واحد 214، شرکت سپند داریا مرکزی

کدپستی: 3836134031

تلفن: 08632802554 و 08633554276

ایمیل مدیر عامل: naderiindustrial@gmail.com

ایمیل مدیر سایت: info@sepanddaria.ir

ایمیل مدیر فروش: raisha@sepanddaria.ir

صفحه اینستاگرام

صفحه وضعیت